Formularz zgłoszenia podejrzenia wystąpienia incydentu związanego z wyrobem medycznym

Jeśli chcesz zgłosić incydent związany z nawilżającymi kroplami do oczu Rohto® Dry Aid®, lub jeśli masz uwagi do tego jak działa ten produkt, wypełnij i wyślij do nas poniższy formularz. Pamiętaj, że wysyłając formularz zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które możesz pobrać poniżej.

Rohto Dry Aid obowiazek informacyjny.

Dane osoby zgłaszającej podejrzenie incydentu:Informacja o użytkowniku:


Informacje o wyrobie:

(uwaga: numer serii znajduje się na spodzie kartonu)


Informacje o incydencie: